Ik regel zelf mijn uitvaart. Een zorg minder voor mijn familie.


"Een mooie uitvaart, ik verdien dat"

Hoe regel ik een mooie en persoonlijke uitvaart?

Welke mogelijkheden heb ik?

Over deze en andere onderwerpen geven we u  een zo compleet mogelijk antwoord.

Zo helpen we u op weg om uw wensen helder te krijgen en een uitvaart in te vullen die past bij een uniek leven…

Geef uw laatste moment glans
U bent het waard ...

Denk na hoe u het laatste sleutelmoment in uw leven glans wil geven.
Het laatste moment aangrijpen om de onuitgesproken woorden toch uit te spreken.
U bent aan het woord. Het gaat over u.
Uw uitvaart nu regelen voor later

Als u zelf wil bepalen hoe uw uitvaart er moet uitzien dan kan dit geregeld worden met een voorafregeling. Dit bespaart heel veel kopbrekens voor de nabestaanden.
In een voorafregeling kan u niet alleen uw wensen overmaken aan de begrafenisondernemer maar tevens direct de financiële kant ervan regelen.
Maak een afspraak voor een verhelderend gesprek. Een eerste stap naar een unieke uitvaart zoals u die wil.

1ste mogelijkheid: Voorafregeling zonder financiële regeling:

U maakt een afspraak met ARK Uitvaartzorg op ons kantoor of wij komen bij u thuis, zoals u wenst. We bespreken uw volledige uitvaart en dit volledig volgens uw wensen. De modaliteiten voor uw uitvaart worden genoteerd en 1 week later krijgt u een ontwerp van het door u gevraagde uitvaardossier. Wanneer u dit hebt goedgekeurd of na aanpassing van door u voorgestelde wijzigingen wordt de definitieve versie van het uitvaartdossier in 4-voud opgemaakt waarvan er 1 bestemd is voor ons en de overige 3 voor uzelf, uw vertrouwenspersoon en eventueel uw notaris.

2 de mogelijkheid: Voorafregeling met financiële regeling:

Zelfde mogelijkheid als hierboven vermeld met de uitbreiding van een spaarrekening. Deze spaarrekening wordt geopend op uw naam en op deze spaarrekening wordt het geraamde bedrag gestort. Deze rekening + de gekapitaliseerde intresten blijven ten allen tijden op uw naam. Aan de rekening is echter de clausule verbonden die stelt dat “het tegoed uitsluitend bedoeld is tot betaling van de begrafeniskosten mits de begrafenisondernemer de begrafenisfactuur en een uittreksel van overlijden voorlegt aan de bank”. Als de tijd eenmaal gekomen is, worden de kosten van de uitvaart geactualiseerd en bekostigd met het vooraf gestorte bedrag inclusief de intresten. Het overblijvende saldo valt in de nalatenschap, indien er niet voldoende is, moet het tekort aangezuiverd worden door de erfgenamen. Het is steeds mogelijk om uw vastgelegde wensen in de looptijd van het contract, kosteloos en in samenspraak met ons, aan te passen. U kan deze rekening ook ten aller tijden opzeggen en het contract verbreken. Hier zal u dan wel een dossierkostenvergoeding voor worden aangerekend (vermeld in het contract).

3de mogelijkheid: Voorafregeling via een verzekering

Er zijn twee soorten uitvaartverzekeringen, kapitaalsverzekering en dienstenverzekering. Wij adviseren de kapitaalsverzekering. Deze laat u toe vrij te kiezen zowel wat betreft de begrafenisondernemer als de inhoudelijke vorm. Een dienstenverzekering koppelt u automatisch aan een door hen gekozen begrafenisonderneming.
Allereerst is er een bespreking met de begrafenisondernemer die uw keuze zal actualiseren. Dan zal hij een verzekeringsmakelaar contacteren en vragen om de verdere modaliteiten en het onderschrijven van de polis persoonlijk met u te bespreken.
De uitvaartverzekering is eerder aangewezen voor jonge personen vermits de bijdragen worden bepaald door de leeftijdscategorie. Eens boven de 60 jaar worden deze premies vrij duur.